Introduction In general, the compounds produced by plants have been divided into primary metabolites and secondary metabolites: […]
Introduction Leprosy, also known as Hansen’s disease, is an ancient chronic infectious disease resulting from the infection […]
Recently, plant proteins have gained great importance due to the increasing demand for protein sources1. In this […]
Genetik sürüklenme, bir popülasyondaki allel frekansının (görülme sıklığı) rastlantısal olarak değişmesiyle ve kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla oluşan evrimsel […]
Contrary to popular belief, all biological traits are not just inherited by DNA, but also other materials […]
Doğada ki bütün çok hücreli canlılar çevrelerindeki bakteri, virüs, arke, mantar gibi mikroorganizmalarla yakın ilişki içerisindedir. Mikrobiyota […]
Tarih boyunca toplum sağlığını etkileyen, bununla birlikte toplumsal hayatta da değişiklikler yaratan, virüs kaynaklı salgın hastalıklar olmuştur. […]
Hemen hemen hepimiz daha önce insanlarla şempanzeler arasındaki genetik benzerliğin %99’a yakın olduğunu duymuşuzdur. Bu iki tür […]
Doğal seçilim evrim kuramının en temel kavramlarından biridir. Evrim kuramı hakkında bilgi sahibi olmayan biri bile doğal […]