Yazar: Süleyman Şahin

Bilim ile aydınlık geleceğe!

HIV’in Yapısı ve Replikasyonu

HIV ortalama 100-200 nm boyutlarındadır. En dışdaki viral yapı zarftır. İki katmanlı lipid zarfta glikoproteinler bulunur. Bunlardan birisi gp120 diğeri ise gp41’dir. Zarfın dışında gp120 trimetrik olarak bulunur ve her HIV virionu bu spike proteinden 72 tanesine sahiptir. Gp41 ise zarfa gömülüdür. Lipid zarfta konak hücrenin membrandan kaynaklı proteinler de bulunabilmektedir. Zarf, çevre koşullarına (pH, …

HIV/AIDS Nedir?

HIV Nedir ve Nasıl Bulaşır? HIV (Human Immunodeficiency Virus/İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), retrovirüs familyasına ait bir lentivirüstür. Lentivirüsler memelilerde uzun inkübasyonlu ölümcül bir tablo seyreder. HIV’in retrovirüs olmasından da anlaşılacağı üzere HIV bir RNA virüsüdür.1 HIV kendi içinde iki alt gruba ayrılır, bunlardan birisi HIV-1 diğeri ise HIV-2’dir. Eğer ki HIV-1 ve HIV-2 kıyaslanacak olursa …

Uyku ve DEC2 Geni

Yüzyıllardır bilim insanları uykunun ne olduğunu, altında yatan mekanizmayı, bilinç haline ne gibi etkileri olduğunu anlamaya çalışmışlardır. Uyku birçok canlı türünde görülen, organizmanın çevresinden gelen uyarıcılara daha az tepki verdiği ve motor kas fonksiyonlarının azaldığı bir bilinç düzeyidir1. Uykunun birçok fonksiyonu vardır. Bunlardan bazıları; azalan metabolik aktiviteyle birlikte organizmanın fiziksel olarak kendini daha hızlı onarması, …