Tarihe dönüp bakıldığında toplum içi veya toplumlar arası ekonomik ve sosyal sorunlar incelendiğinde aslında tüm bu sorunların […]
Tüm Dünya için önemli geçim kaynaklarından biri olan sanayi, hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale […]
Giderek gelişmekte olan günümüz teknolojisinin ve globalleşen dünyanın beraberinde getirdiği değişim, işsizlik ve istihdam sorunlarını da beraberinde […]
Enerji, günlük hayatta kullandığımız ve çağımız gereği en temel ihtiyaçlarımız arasında yer alan bir gereksinim olarak nitelendirilebilir. […]
Su, yaşamın en temel bileşiklerinden olmakla birlikte tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Sağlıklı ve temiz suya […]
İnsanlar doğdukları andan itibaren içinde bulundukları toplum tarafından çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulurlar. Bu sınıflandırmaların başında cinsiyet bağlamındaki […]
Eğitim, ırk, cinsiyet, dil, din ayrımı olmadan herkesin sahip olduğu en temel insan haklarından biridir. Eğitim, insanların […]
Sağlıklı ve kaliteli yaşam, başarılı, mutlu ve uzun soluklu bir hayat yaşayabilmenin olmazsa olmazlarındandır. Yapılan araştırmalar sonucunda […]
Açlık, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi karşılaması için yeme isteğinden kaynaklanan ve kişiyi oldukça sıkıntılı bir duruma sokan […]
Hiçbir insana dünyaya gelişinde seçimleri yahut istekleri sorulmadığı gibi yaşantısını değiştirme şansı da verilmiyor. Anne rahmine düştüğü […]