Genetik sürüklenme, bir popülasyondaki allel frekansının (görülme sıklığı) rastlantısal olarak değişmesiyle ve kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla oluşan evrimsel […]
Doğal seçilim evrim kuramının en temel kavramlarından biridir. Evrim kuramı hakkında bilgi sahibi olmayan biri bile doğal […]