Giriş Tüp bebek merkezlerine başvuran her çiftin isteği kucaklarına sağlıklı bebek alabilmektir. Tedavi başlangıcında, embriyo ana rahmine […]
Bitkiler tohumlu ve tohumsuz olarak iki grupta sınıflandırılır ve tohumlu bitkiler; açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler […]
Addison hastalığının adı (diğer bir deyişle kronik adrenokortikal yetmezlik veya birincil adrenal yetmezlik1) durumun özelliklerini ilk kez […]
Genetik sürüklenme, bir popülasyondaki allel frekansının (görülme sıklığı) rastlantısal olarak değişmesiyle ve kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla oluşan evrimsel […]
Mitokondriden bahsedildiğini duyduğumuzda, aklımızda hangi özelliğiyle belirir? Hücrenin enerji merkezi olmasıyla mı? Peki, mitokondrinin aslında evrimsel süreçle […]
Hemen hemen hepimiz daha önce insanlarla şempanzeler arasındaki genetik benzerliğin %99’a yakın olduğunu duymuşuzdur. Bu iki tür […]