Doğumumuzdan itibaren trilyonlarca mikroorganizma vücudumuzda kolonize olmaya başlamıştır. Çoğunlukla patojenik olarak tanımlanmayan bakterilerden oluşan bu konakçı ile […]
Doğada ki bütün çok hücreli canlılar çevrelerindeki bakteri, virüs, arke, mantar gibi mikroorganizmalarla yakın ilişki içerisindedir. Mikrobiyota […]