Etiket: virus

Bilim ile aydınlık geleceğe!

HIV’in Yapısı ve Replikasyonu

HIV ortalama 100-200 nm boyutlarındadır. En dışdaki viral yapı zarftır. İki katmanlı lipid zarfta glikoproteinler bulunur. Bunlardan birisi gp120 diğeri ise gp41’dir. Zarfın dışında gp120 trimetrik olarak bulunur ve her HIV virionu bu spike proteinden 72 tanesine sahiptir. Gp41 ise zarfa gömülüdür. Lipid zarfta konak hücrenin membrandan kaynaklı proteinler de bulunabilmektedir. Zarf, çevre koşullarına (pH, …

HIV/AIDS Nedir?

HIV Nedir ve Nasıl Bulaşır? HIV (Human Immunodeficiency Virus/İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), retrovirüs familyasına ait bir lentivirüstür. Lentivirüsler memelilerde uzun inkübasyonlu ölümcül bir tablo seyreder. HIV’in retrovirüs olmasından da anlaşılacağı üzere HIV bir RNA virüsüdür.1 HIV kendi içinde iki alt gruba ayrılır, bunlardan birisi HIV-1 diğeri ise HIV-2’dir. Eğer ki HIV-1 ve HIV-2 kıyaslanacak olursa …

The Most Abundant Organism on Earth

Bacteriophages are viruses that do attack and destroy bacteria1. Just like other types of viruses, bacteriophages vary a lot in their shape and genetic material. Their genomes consist of either DNA or RNA and may contain four genes to several hundred genes2. Their genetic material is covered with a protein structure called the capsid that …